Adventsproject 2021

(info van homepage)

 

Adventsproject 2021

In november en december organiseert Spring een bijzonder project voor ouders én kinderen. Op de vier adventszondagen zingen we prachtige advents- en kerstliederen, met harpbegeleiding van Kerstin Scholten. Zo gaan we zingend de kersttijd in. We ronden het project af met een vrolijke flashmob op woensdag 22 december in winkelcentrum Belcour.

Op veler verzoek dus eindelijk een Spring-project waarbij ook de ouders mee mogen doen!

Bij dit project zijn kinderen vanaf groep 5 (klas 3) welkom, en elk deelnemend kind moet vergezeld worden door een ouder.

Lees meer over het Adventsproject 2021 of geef je op via het Opgaveformulier.   

 

De repetitiedata van het Adventsproject zijn:

Er wordt gezongen in de Zeister Vrije School, Socrateslaan 22, van 16.00 - 17.15 uur. Om 16.00 uur is er thee met koek, om 16.15 uur start de repetitie. Ouders en kinderen zitten bij elkaar, zodat er echt samen gezongen kan worden. De liederen worden mee naar huis gegeven, zodat ze ook thuis gezongen kunnen worden.

Voor dit project worden geen stemtesten gehouden. Opgeven voor dit project kan via het opgaveformulier. De contributie bedraagt € 45,- voor ouder en kind samen.

De flashmob (quasi spontaan optreden buiten) is op woensdag 22 december om 15.00 uur in winkelcentrum Belcour, tussen de Hema en de BCC. Na afloop gaan we met de pet rond en eten van de opbrengst ter afsluiting samen oliebollen.

Er zijn variaties mogelijk op het uitgangspunt dat ouder + kind samen komen zingen: kinderen kunnen ook met opa of oma komen, of met een andere volwassene, zoals een peettante, een oom, een buurvrouw. Andersom kunnen volwassenen die graag meedoen op zoek gaan naar een tijdelijk 'pleegkind', waarmee ze samen kunnen komen zingen. Het idee ouder + kind mag dus ruim worden genomen....

Het maximum aantal deelnemers is 35 keer ouder + kind, dus in het totaal 70 zangers.