Adventsproject 2022

In november en december organiseert Spring een bijzonder project voor ouders én kinderen. Op de vier adventszondagen (één zaterdag...) zingen we prachtige advents- en kerstliederen, met harpbegeleiding van Kerstin Scholten. Zo gaan we zingend de kersttijd in. We ronden het project af met een vrolijke presentatie voor familie en vrienden.

Op veler verzoek dus eindelijk een Spring-project waarbij ook de ouders mee mogen doen! Bij dit project zijn kinderen vanaf groep 5 (klas 3) welkom.

 

De repetitiedata van het Adventsproject zijn:

 

Er wordt gezongen in de Zeister Vrije School, Socrateslaan 22, van 16.30 - 17.30 uur. Om 16.15 uur is er thee met koek, om 16.30 uur start de repetitie. Ouders en kinderen zitten bij elkaar, zodat er echt samen gezongen kan worden. De liederen worden mee naar huis gegeven, zodat ze ook thuis gezongen kunnen worden.

Voor dit project worden geen stemtesten gehouden. Kinderen en hun ouders mogen met z'n tweeën, drieën, vieren of meer komen. De contributie bedraagt € 24,- per deelnemer. Jullie kunnen je opgeven via een online intekenlijst, die je via deze link kunt vinden.

 

Er zijn variaties mogelijk op het uitgangspunt dat ouder + kind samen komen zingen: kinderen kunnen ook met opa of oma komen, of met een andere volwassene, zoals een peettante, een oom, een buurvrouw. Andersom kunnen volwassenen die graag meedoen op zoek gaan naar een tijdelijk 'pleegkind', waarmee ze samen kunnen komen zingen. Het idee ouder + kind mag dus ruim worden genomen....

Het maximum aantal deelnemers is 35 keer ouder + kind, dus in het totaal 70 zangers. We gaan van start als zich minimaal 20 ouders + kinderen hebben opgegeven.