Werkwijze

 

Repetities

Er wordt voor het Lenteproject 2022 wekelijks op vrijdagmiddag gerepeteerd van 16.15 - 17.15 uur, vanaf 16.00 uur is er gezamenlijk thee met koek. Repetitieruimte: de zaal van de Zeister Vrije School op de Burg. van Tuylllaan 35 in Zeist.

Contributie

De contributie voor deelname aan het Lenteproject bedraagt € 90,-. Hierin zijn alle kosten meegenomen, met uitzondering van toegangskaarten voor het slotconcert. Voor de stemtest wordt afzonderlijk een bedrag van € 8,– gevraagd.

Het rekeningnummer van Projectkinderkoor Spring is NL87 TRIO 0390 3098 85, Triodos Bank, t.n.v. M.J. Overmars, inzake Kinderkoor Spring te Zeist.